II badanie Prenatalne

Drugie badanie prenatalne to przede wszystkim dokładna ocena anatomii płodu, na podstawie której lekarz może stwierdzić lub wykluczyć wady strukturalne płodu, np. wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia czy wady ośrodkowego układu nerwowego. 

Jak się przygotować do drugiego badania prenatalnego? 

Podobnie jak przy pierwszym badaniu, pacjentka powinna ubrać się wygodnie, aby móc w łatwy sposób odsłonić brzuch do badania USG. Lekarze proszą w związku z tym o przybycie z pustym pęcherzem moczowym, co umożliwia lepsze obserwowanie płodu. Oczywiście należy przynieść ze sobą kartę przebiegu ciąży i całą dokumentację medyczną. 

Dlaczego drugie badanie prenatalne wykonuje się między 18 a 23 tygodniem i 6 dniem ciąży?

Na tym etapie ciąży istnieją optymalne warunki w macicy do oceny płodu. 

Które kobiety powinny wykonać drugie badanie prenatalne? Czy są jakieś wskazania np. ze względu na wiek?

Badania prenatalne powinna wykonać każda kobieta w ciąży. W drugim badaniu prenatalnym oceniamy szczegółowo anatomię płodu. Wykrycie nieprawidłowości umożliwia dalszą diagnostykę, przeprowadzenie terapii wewnątrzmacicznej oraz zapewnienie optymalnego miejsca i czasu porodu. Dla wszystkich kobiet z województwa opolskiego przeprowadzone są bezpłatne badania finansowane  przez  Narodowy Fundusz Zdrowia lub refundowane dzięki specjalnym programom, np. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze województwa opolskiego”.

Czy można badania prenatalne wykonać u swojego lekarza podczas zwykłej wizyty kontrolnej w trakcie prowadzenia ciąży?

Oczywiście, że tak, pod warunkiem że lekarz ginekolog prowadzący ciążę posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone specjalistycznymi certyfikatami oraz dysponuje odpowiednim sprzętem – wysokiej klasy aparatem USG. 

Ile trwa to badanie? I czy można przyjść na nie z kimś bliskim?

Badanie USG trwa ok. 15-20 minut. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u płodu oraz w sytuacji trudnych warunków badania (zła echogeniczność tkanek, otyłość pacjentki, niekorzystne ułożenie płodu w macicy) badanie może wydłużyć nawet do 1h. Oczywiście, kobiety mogą przyjść na badanie z bliską jej osobą. 

Co ocenia się podczas drugiego badania prenatalnego? 

Drugie badanie prenatalne to przede wszystkim dokładna ocena anatomii płodu, na podstawie której lekarz może stwierdzić lub wykluczyć wady strukturalne płodu, np. wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia czy wady ośrodkowego układu nerwowego. Podczas tego badania przyszli rodzice mogą poznać płeć swojego dziecka. 

Czy drugie badanie jest konieczne, kiedy w pierwszym nie wykryto żadnych wad? Czy może się zdarzyć tak, że wykryto wady u dziecka w II badaniu choć pierwsze badanie nie wykazało niczego niepokojącego?

Może zdarzyć się tak, że pierwsze badanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości, a drugie niestety już tak. Badania prenatalne, podobnie jak inne, mają pewne ograniczenia i nie są w stanie stwierdzić wszystkich nieprawidłowości. Bardzo często pewne wady powstają w czasie po pierwszym badaniu prenatalnym, albo nawet kilka dni czy tygodni przed porodem. Dlatego zaleca się wykonanie wszystkich trzech badań prenatalnych, aby zredukować ryzyko nie wykrycia wad do minimum.

Co w przypadku wykrycia nieprawidłowości? Jakie jest dalsze postępowanie?

Pierwszym krokiem w takim wypadku jest dalsza diagnostyka. Musimy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie czy jest to wada izolowana, czy też zespół wad. Następnie można ocenić ryzyko nieprawidłowości genetycznych. W zależności od obrazu USG możemy zaproponować diagnostykę inwazyjną w celu oceny materiału genetycznego płodu. Mamy również możliwość skierowania  pacjentki do ośrodków specjalizujących się w terapii wewnątrzmacicznej lub po dodatkowych konsultacjach zapewnić poród w ośrodku referencyjnym, który zapewni najlepszą opiekę dziecku zaraz po urodzeniu. W przypadku wad, które nie dają dziecku szans na przeżycie, kobieta ma czas na podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub zakończeniu ciąży. 

Doktor Marcin Pasternok

Od 2006 roku zajmuje się ginekologią i położnictwem, a jego specjalizacją jest diagnostyka ultrasonograficzna i badania prenatalne. Interesuje się również nowoczesnymi technikami małoinwazyjnymi i videochirurgią w ginekologii.
Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne zdobywał m.in. na Uniwersytecie w Strabourgu we Francji. Dodatkowo regularnie uczestniczy w kongresach oraz szkoleniach, także tych zagranicznych, dzięki którym nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.
Napisz do nas

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółowych informacji dotyczących badań prenatalnych